Poświęcenie nowego krzyża w miejscowości Siąszyce.

W dniu 21.11.2019 roku o godz. 15:00 odbyło się uroczyste poświęcenie nowo wykonanego krzyża. Istniejący wcześniej krzyż został zdemontowany w związku z przebudową oraz poszerzeniem drogi krajowej K25 w miejscowości Siąszyce. Grunt pod budowę przekazała Danuta Karolak, natomiast projektantem i wykonawcą jest Marian Janczak.

Poświęcenia nowo wykonanego krzyża dokonał proboszcz parafii pod wezwaniem św. Doroty w Grochowach, ksiądz kanonik Radosław Cyrułowski. Na uroczystości obecne były władze gminy Rychwał, a mianowicie Burmistrz Stefan Dziamara, Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Drewniacki, zastępca Burmistrza Ewa Jędrzejczak oraz radni. Poza wyżej wymienionymi w uroczystości uczestniczyli sołtys miejscowości Siąszyce Sylwester Krzymiński oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej i Koła Gospodyń Wiejskich, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy.