Siąszyce – stąd Kossaków ród. Rozstrzygnięcie konkursu na hasło promocyjne.

W lipcu i sierpniu 2019 r. przeprowadzono konkurs na hasło promujące miejscowość Siąszyce i jej dziedzictwo kulturowe. Zgodnie z ogłoszonym na stronie internetowej gminy Rychwał regulaminem konkursu, w terminie od 22 lipca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r. uczestnicy zgłaszali propozycje na hasło dotyczące miejscowości Siąszyce.

Do rozstrzygnięcia konkursu powołano komisję w skład której weszli przedstawiciele rady sołeckiej wsi Siąszyce, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, sołtys oraz radny z naszego terenu. Pracom komisji przewodniczyła Pani Ewa Jędrzejczak – Zastępca Burmistrza Rychwała.

Po zebraniu wszystkich zgłoszeń komisja indywidualnie oceniła zgromadzone propozycje poprzez wybranie pięciu najlepszych haseł promocyjnych promujących sołectwo Siąszyce i jego dziedzictwo kulturowe. Spośród 28 haseł wyłoniono cztery najlepsze hasła z najwyższą liczbą punktów. Oto nazwiska autorów najlepiej ocenionych prac konkursowych: I miejsce: Martyna Małolepsza za hasło „Siąszyce – stąd Kossaków ród”. Wyróżnienia: Michał Jakubowski za hasło „Siąszyce Kossakiem malowane”, Kazimiera Łaszkiewicz za hasło „Obrazy Kossaka rozsławiły Siąszyce, które są znane na całą okolice!”, Emilia Guźnik za hasło „Małe Siąszyce wielkich Kossaków”.

Konkurs przeprowadzono w ramach projektu „U źródeł znamienitego rodu Kossaków – promocja dziedzictwa kulturowego wsi Siąszyce na sportowo” realizowanego w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Zwycięskie hasło znalazło się na zakupionych w ramach projektu koszulkach i szelkach odblaskowych, które otrzymali uczestnicy rajdów rowerowych oraz mieszkańcy Siąszyc.

W trakcie spotkania „Zatrzymani w kadrze – czyli taniec z Kossakami” z dr Joanną Jurgałą-Jureczką, które 28 października br. odbyło się w Izbie pamięci Juliusza Kossaka w Siąszycach, wręczono nagrody dla autorów wybranych haseł promocyjnych.