Siąszyce wyróżnione wśród Liderów Wielkopolskiej Odnowy Wsi!


Sołectwo Siąszyce zostało wyróżnione na Gali Wielkopolskiej Odnowy Wsi zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, która w dniu 22 września odbyła się w Golinie. Wyróżnienie z rąk Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego odebrał Sołtys Siąszyc – Sylwester Krzymiński. Siąszyce jako aktywny członek Programu Wielkopolska Odnowa Wsi realizuje projekty mające na celu upowszechnienie wiedzy na temat powiązań rodziny Kossaków z tą miejscowością.

Przy tej okazji serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w realizację tych projektów. To wyróżnienie to nagroda dla nas wszystkich i zachęta do dalszej pracy na rzecz promocji naszej miejscowości.