Uroczysty odbiór lewoskrętu na drodze krajowej 25

4 października 2019 r. w Siąszycach odbył się odbiór prac związanych z budową lewoskrętu na drodze krajowej nr 25 w kierunku miejscowości Grochowy. Zadanie pod nazwą Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 w województwie wielkopolskim w m. Siąszyce w ramach PBDK Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” Budowa lewoskrętu od km 268+800 do km 269+050 realizowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu. W ramach zadania przebudowano odcinek drogi krajowej nr 25 o długości 300 m wraz z chodnikami – wykonano trzy skrzyżowania, kanalizację deszczową, kanał technologiczny, oświetlenie przejścia dla pieszych oraz oznakowanie drogi poziome i pionowe. Wartość robót to ok. 1 932 000 zł.

Inwestycja ta była od dawna oczekiwana przez mieszkańców Siąszyc i całej gminy Rychwał. W sposób znaczący przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego na trasie Konin – Kalisz.

W uroczystym odbiorze uczestniczyli przedstawiciele inwestora czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, wykonawcy czyli Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego S A W Kaliszu. Swoją obecnością spotkanie uświetnili Starosta Koniński – Stanisław Bielik, Burmistrz Rychwała – Stefan Dziamara, radni Rady Miejskiej w Rychwale oraz mieszkańcy Siąszyc.

W trakcie odbioru ksiądz proboszcz – Radosław Cyrułowski dokonał poświęcenia wykonanych robót, uczestnicy odbioru symbolicznie przecięli i przekazując obiekt do użytkowanie.