Zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Siąszyce.

Dnia 20.02.2020 roku w remizie OSP Siąszyce odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze.

W zebraniu uczestniczyło wielu znakomitych gości, a wśród nich między innymi: Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał Stefan Dziamara, Przewodniczący Rady Miejskiej w Rychwale Roman Drewniacki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Konińskiego Wiesław Bednarek, kapelan ks. kanonik Radosław Cyrułowski, Prezes Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP Andrzej Cholewicki, radni Rady Miejskiej w Rychwale, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich, a także licznie zgromadzeni druhowie.  

Podczas zebrania zostało poruszonych wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem jednostki w roku 2019. Zebraniu przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rychwale Henryk Grądziel. Sprawozdanie z działalności OSP Siąszyce przedstawił Naczelnik jednostki Kazimierz Macniak, sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Dominik Wróblewski, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący tejże komisji druh Jerzy Woźniak, która po wszystkim wnioskowała o udzielenie absolutorium. Po krótkiej dyskusji druhowie udzielili absolutorium za 2019 rok, a także uważnie wysłuchali planów jednostki OSP Siąszyce na rok 2020. Na koniec zebrania głos zabrał najstarszy druh Bogdan Kałużny, który wnikliwie przedstawił historię powstania jednostki OSP Siąszyce.

Po zakończonych obradach wszyscy goście i druhowie zostali zaproszeni na gorący posiłek i strażacką herbatę. Całe spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze, a brak sporów najlepiej pokazuje jak zgodni są mieszkańcy wsi Siąszyce.