Historia miejscowości

A wszystko zaczęło się w Siąszycach…

Wieś powstała w XVI wieku. Pierwsze wzmianki o Siąszycach (występowały pod nazwą: jako Szyeyuschycze i Sieiuszycze) pojawiły się w 1569 roku. Do wsi należał folwark Nowe Siąszyce, Grochowy oraz Rutki. W Siąszycach funkcjonowała gorzelnia o sile 16 koni, która przerabiała 56 tys. korcy ziemniaków rocznie. Dziedzice wsi mieli prawo pobierania cła z tych dochodów, z czego później część przekazywali plebanowi. Regest poborowy powiatu konińskiego z 1579 roku pokazuje, że Siąszyce były własnością Alberta Siąskiego i częściowo należały do Jana Galewskiego. Wieś poprzednio położona była w parafii Grochowy i to nie zmieniło się do dzisiaj. W Siąszycach, w 1778 roku urodził się Alojzy Prosper Biernacki, który był kaliskim ziemianinem i pionierem nowoczesnego rolnictwa. Był również ministrem skarbu Rządu Narodowego Królestwa Polskiego w czasie powstania listopadowego. W XIX wieku właścicielami Siąszyc i dworu w Siąszycach byli Piotr Gałczyński, potem jego syn Wojciech Gałczyński, a po nim zięć Mieczysław Pułaski.

W 1876 roku, w Siąszycach powstała szkoła. Grunt pod jej budowę podarował dziedzic Siąszyc Mieczysław Pułaski, a porozbiórkowe drewno odkupiono od dziedzica Dąbroszyna. Była to pierwsza szkoła na terenie parafii Grochowy. W 1902 roku przeniesiono ją do nowej siedziby, wybudowanej z cegieł pochodzących z ruin siąszyckiego dworu. Budynek ten po wielu remontach, najpierw jako szkoła, która nosiła imię Juliusza Kossaka, potem przedszkole, służy do dzisiaj.

Przedszkole „Leśne skrzaty” wchodzi w skład Zespołu Przedszkoli w Rychwale. Poza placówką dla najmłodszych, we wsi funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Siąszyce to niewielka miejscowość położona w powiecie konińskim, gminie Rychwał, przy trasie Konin–Kalisz. To przeciętna miejscowość z nieprzeciętną historią związaną z powstaniem rodu Kossaków obdarzonego niebywałymi artystycznymi i literackimi talentami. To kolebka rodu Kossaków.

Źródło: Emilia Góźnik, U źródeł znamienitego rodu Kossaków, Rychwał 2018, str. 9

Chętnych po więcej informacji dotyczących wsi Siąszyce zapraszamy do sięgnięcia po książkę, której tytuł umieszczony jest powyżej.